Všeobecné uživatelské podmínky

Tyto všeobecné podmínky stanovují používání slevového portálu kupony.eu a využívání slevových nabídek, které jsou zveřejňovány na slevovém portálu kupony.eu. Provozovatelem tohoto portálu je společnost Seidel Business s.r.o., IČO: 06982255 se sídlem Svážná 114, 73552 Bohumín – Záblatí, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C74044.

Definice pojmů

Uživatel je káždý, kdo navštíví slevový internetový portál kupony.eu a využije slevových nabídek.

Poskytovatelé zboží a služeb neboli inzerenti jsou internetové nebo kamenné obchody, popřípadě subjekty inzerující na slevovém portálu kupony.eu zvýhodněné zboží nebo služby.

V případě slev se může jednat slevové kupóny, slevové kódy, vouchery, akce, speciální nabídky, vyprodeje apod. – dále jen Slevy.

Slevový portál jsou internetové stránky provozované na doméně kupony.eu, prostřednictvích kterých jsou zveřejňovány slevové nabídky.

Slevy na portálu

Provozovatel slevového portálu poskytuje službu spočívající v předložení slev, zajimavých nákupních možností, představení zajimavých internetových nebo kamenných obchodů, úspor při nákupu a upozorňování na tyto pomocí různých komunikačních kanálů, jako je např. email, social media apod.

V případě slev na portále se může jednat o slevové nabídky nabídky různého typu, např. o tzv. slevové kupóny, slevové kódy, vouchery, akce, speciální nabídky, výprodeje, poštovné zdarma a jiné výhody.

U slev se taktéž může jednat o neoficiální akce poskytovatelů zboží a služeb, které byly speciálně vybrány provozovatelem slevového portálu.

Slevy (např. slevové kupóny apod.) zveřejněné na slevovém portále může uživatel uplatnit v internetovém obchodě inzerenta, popřípadě po vytištění slevové nabídky (pokud je slevová nabídka určená k vytištění) a předložení v kamenném obchodě poskytovatele zboží nebo služeb.

Uživatel je přesměrován automaticky nebo kliknutím na tlačítko „Přejít do obchodu“ do internetového obchodu poskytovatele zboží nebo služeb, kde použije např. zkopírovaný slevový kod zadáním v internetovém obchodě nebo využije přímo akce poskytovatele, která nevyžaduje žádného kódu a zobrazí se přímo na webových stránkách poskytovatele zboží a služeb. V případě tisknutelné slevové nabídky předloží tuto v kamenném obchodě.

Provozovatel slevového portálu není přímým poskytovatelem zboží nebo služeb uvedených ve slevových nabídkách a neodpovídá za jejich obsah, pravdivost nebo správnost. Za obsah a správnost odpovídá inzerent, tzn. přímý poskytovatel služeb a produktů.

Informace uvedené ve slevových nabídkách na slevovém portále se mohou lišit od skutečných nabídek poskytovatelů zboží a služeb. I přes snahu provozovatele slevového portálu zaručit správnost těchto údajů negarantuje provozovatel slevového portálu správnost a úplnost těchto slevových nabídek.

Provozovatel slevového portálu neuzavírá smluvní vztach s uživately tohoto portálu. Veškerá práva vyplivající ze slevových nabídek je uživatel oprávněn uplatňovat u poskytovatele zboží a služeb. Tato práva jsou stanoveny obchodními podmíkami poskytovatele zboží a služeb.

Podmínky užívání

Uživatel může využívat slevového portálu i bez registrace nebo přihlašování se k odběru novinek.

V případě registrace, která je nepovinná a anonymní, zadává uživatel uživatelské jméno, heslo a svůj email. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že může kdykoli tento udělený souhlas odvolat.

Pokud se uživatel zaregistruje do odběru novinek (newsletter), souhlasí se zpracovaním svých osobních údajů (emailu) a se zařazením do databáze provozovatele slevového portálu. Uživatel zároveň souhlasí se zasíláním slevových nabídek na email uživatele. Uživatel si je vědom, že může zasílání slevových nabídek kdykoliv vypovědět emailem nebo pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách slevového portálu.

Uživatel je zodpovědný za všechny činnosti, které se uskuteční prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

Uživatel bere na vědomí, že slevový portál využívá tzv. cookies, malých souborů, které se ukládají v počítači uživatele, a které slouží pro optimalizaci a správné fungování celého slevového portálu. Omezením nebo zákazem uložení těchto souborů může dojít k omezení funkčnosti slevového portálu (např. přihlášení do zřizené uživatelského účtu apod.). Uživatel má možnost tyto cookies omezit nebo kompletně zakázat. Více o cookies najdete zde.

Práva a povinnosti Uživatele

Bez souhlasu provozovatele slevového portálu je zakázáno získávání slevových nabídek nebo jiného obsahu portálu nebo vytváření kopií, shromažďování, zpracování nebo zařazování do databází jakéhokoliv druhu.

Uživatel je povinen využívat slevových nabídek pouze k účelům, ke kterým byly definovány poskytovatelem zboží a služeb. Uživatel se zaroveň zdrží jakéhokoliv zneužívání slevového portálu a slevových nabídek.

Slevu poskytuje poskytovatel zboží a služeb, který určuje podmínky slev a jejích uplatnění. Uživatel je povinnen se řídit těmito podmínkami, které byly stanoveny poskytovatelem zboží a služeb. Nárok nebo právní vymahatelsnot slevy v tomto případě neexistuje.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit, omezit, odmítnout nebo přerušit platnost slev jakožto i částečně nebo zcela omezit přístup na portál, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel negarantuje přístupnost portálu ani slevových nabídek ve všech lokalitách, ani jejich časovou platnost a dostupnost služeb portálu.

Provozovatel rovněž negarantuje a neručí za dostupnost a správnou funkčnost webových stránek (eshop/ (internetový obchod), kde uživatel uplatňuje slevu.

Provozovatel také nenese zodpovědnost za nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo ušlý obrat, ušlé zisky, ušlé příležitosti nebo ušlé příjmy uživatele, nebo jiné obdobné nepřímé škody, které vznikly uživateli v souvislosti s použitím portálu nebo využití slev, pokud tato škoda nebyla způsobena úmyslným jednáním provozovatele.

Závěr

Uživatel, který využívá tohoto slevového portálu bez registrace anebo i s registrací souhlasí s obsahem těchto podmínek používání.

Tyto všeobecné podmínky nabývají své platnosti dne 08. 12. 2018. Společnost Seidel Business s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat a měnit.