Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jakým způsobem nakládá provozovatel, tedy společnost Seidel Business s.r.o., IČO: 06982255 se sídlem Svážná 114, 73552 Bohumín – Záblatí, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C74044, s Vašimi údaji a informuje o zásadách ochrany Vašeho soukromí.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje používáme pouze k účelům, pro které nám byly sděleny a které jsme s Vaším souhlasem dohodli. Jedná se zde například o dodání slevového kupónu, slevového voucheru na zboží nebo služby našich partnerů, které jste si vybrali na našich webových stránkách.  Osobní údaje jsou použity také pro účely komunikace s Vámi.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Přihlášení/vytvoření účtu na webových stránkách

V případě zřízení uživatelského účtu je potřeba zadat uživatelské jméno, email a heslo. Uživatelské jméno se neshoduje nutně se jménem uživatele.

Registrace do newsletteru

V případě přihlášení k odběru novinek je potřeba zadat emailovou adresu. Přihlášení do odběru je nutno ještě potvrdit kliknutím na aktivační odkaz, který byl zaslán na zadanou emailovou adresu. Zasílání newsletteru je možné kdykoliv zrušit písemnou formou, např. emailem.

Poskytování služeb a plnění smlouvy nebo plnění právních povinností

V případě poskytování služeb a plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracováváme následující osobní údaje: jméno, přímení, adresa, email, telefonní číslo. U podnikatelů se může navíc jednat o název společnosti, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, veškeré údaje nutné pro fakturaci, emailovou komunikaci, která dokládá souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Seidel Business s.r.o. se zavazuje přijímat veškerá technická a organizační opatření, tak aby zaručila zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu se zákony a závaznými právními předpisy s vyloučením možnosti neoprávněného přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Výjimku poskytnutí osobních dat tvoří například povinnost podání údajů státním orgánům, jako je napří. Policie, státní úřady při provádění kontrol apod.

Poskytnutí osobních dat třetím stranám

Osobní údaje, které jste s Vašim souhlasem poskytli společnosti Seidel Business s.r.o., nebude společnost předávat třetím stranám. Výjimku tvoří pouze poskytnutí údajů třetí straně s Vaším souhlasem.

Cookies

Z důvodů zajištění správného provozu a z důvodů zlepšování našich služeb používají stránky slevového portálu takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk uživatele a neslouží k získávání osobních údajů o uživatelích.

Cookies slouží například k anonymnímu vyhodnocení návštěvnosti stránek, k vyhodnocení používání a efektivity nabízeného obsahu apod. Cookies můžete kdykoliv vymazat, můžete omezit jejich ukládání v závislosti na prohlížeči nebo je můžete kompletně blokovat.

Naše webové stránky nevyužívají v tomto případě žádné námi vytvořené cookies. Použity jsou cookies třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu. Rovněž cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Cookies třetích stran

Google Analytics

Na našich webových stránkách využíváme služby Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá též cookies. Více informací naleznete na této webové stránce: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

YouTube

V případě použití YouTube (cookies třetích stran) pro identifikaci v rámci YouTube sítě společnosti Google a získání statistických údajů. Bližší informace jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Sklik

V případě použití služby Sklik (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam a opětovné cílení reklamy, tzv. retargeting.

Více informací naleznete zde: http://www.sklik.cz

Newsletter, marketingová a obchodní sdělení

Kontaktní údaje jako je email nebo telefonní číslo mohou být použity za účelem šíření nebo propagace našich vlastních služeb, popřípadě mají sdělení pouze informativní charakter.

Každý uživatel má právo tyto sdělení odmítnout. Odmítnutí nebo vypovězení zasílání sdělení je možné provést písemnou formou, tzn. emailem nebo pomocí kontaktního formuláře.

Sociální média

Facebook

Na našich webových stránkách je integrován doplněk sociální sítě Facebook. Poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Tento doplněk rozpoznáte podle loga nebo tlačítka „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“ Přehled všech doplňků Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

V případě, že navštívíte naše stránky, vytvoří doplněk přímé spojení mezi Vašim prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook obdrží informaci, že jste pomocí Vaší IP adresy navštívili naše webové stránky. Jestliže jste přihlášeni do Vašeho účtu Facebooku, můžete obsah našich webových stránek slinkovat s Vaším profilem Facebooku. Tímto způsobem dokáže Facebook přiřadit návštěvu našich stránek s Vašim Facebookovým profilem.

Chtěli bychom upozornit na to, že nevlastníme informace o přenesených datech do sociální sítě Facebook a způsobů využívání těchto dat. Více informací o zacházení s osobními daty sociální sítí Facebook naleznete zde: https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Kontaktní formuláře

Osobní data a informace zaslané pomocí kontaktního formuláře jsou u nás ukládány pouze za účelem zpracování Vašich dotazů, poptávek, služeb, objednávek a zodpovězení budoucích dotazů. Tyto data nepředáváme třetím stranám.

Jaká máte práva?

Každý uživatel našich služeb má následující práva:

Transparentnost při zpracování dat

V případě, že jsou používána nebo vkládána osobní data, upozorňujeme na jejich způsob využití, tzn., že přesně víte, k jakým účelům jsou osobní data použita.

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel našich služeb má právo získat kdykoliv veškeré informace o tom, jaké a v jakém rozsahu jsou ukládány a zpracovávány jeho osobní údaje.

Právo na opravu

Uživatel má rovněž právo na opravu nesprávných nebo chybných dat.

Právo na výmaz

Každý uživatel má právo na vymazání veškerých jeho osobních dat. Pouze v určitých případech si z důvodu objektivní povinnosti vyhrazujeme právo dále uchovávat potřebná data, například kvůli vedení účetnictví apod.

Právo na omezení zpracovávaných dat

Každý uživatel našich služeb má právo na omezení spracovaní osobních dat. O omezení dat můžete požádat emailem, který je uveden na našich stránkách.

Právo na ochranu soukromí

Každý uživatel má právo na úpravu, vymazání nebo blokování zpracovávaných dat v případě, že má dojem, že jeho data jsou zpracovávány nesprávných nebo nevhodným způsobem.

Kontakt

V případě dotazů nebo žádosti o změnu nebo poskytnutí informací týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních dat:

Mgr. Jan Seidel, tel.: +420 732 735 209, email: info (at) seidelbiz.com nebo pomocí webového formuláře na našich webových stránkách: https://www.seidelbiz.com

Závěr

Tyto zásady nabývají své platnosti dne 08.12.2018. Společnost Seidel Business s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat a měnit.